Dotazník pre Online koučingový program

Prosím vyplň tento dotazník, aby som ťa lepšie spoznal a vedel ti viac pomôcť počas nášho skype hovoru.